Privacy Beleid

Om uw relocatie uit te voeren moeten wij persoonlijke informatie van u, degenen die u vergezellen bij uw relocatie, uw woning en toebehoren verzamelen. Deze informatie kan door uw werkgever aangeleverd zijn (als uw werkgever de boeker is van uw relocatie) of wordt aan u gevraagd.

Het verzamelen en gebruiken van deze persoonlijke gegevens is onderworpen aan de regels van de EU General Data Protection Regulations (GDPR). De Voerman Group, bestaande uit Voerman International B.V., United Logistic Services B.V., Eurohome Relocation Services B.V., Transpack Shipping Services, Relo Insurance, Voerman Russia and Voerman Czech, hebben strikte regels omtrent het verzamelen, opslaan, beschermen en vrijgeven van uw persoonlijke gegevens:

 

  • Elke persoonlijke informatie die verzameld wordt zal alleen gebruikt worden voor het doel om uw relocatie uit te voeren, en indien noodzakelijk voor gerelateerde activiteiten zoals verzekeringen en wisselwerking met autoriteiten.

 

  • Persoonlijke informatie wordt alleen met die partijen gedeeld die nodig zijn in verband met uw relocatie. De Voerman Group zal nooit persoonlijke informatie verkopen, verhandelen of delen met derde partijen. De Voerman Group en haar netwerk partners hebben strikte regels hieromtrent opgesteld.

 

  • De Voerman Group houdt zich niet bezig met profilering op basis van persoonlijke informatie. Automatische besluitvorming vindt niet plaats.

 

  • Informatie mag gedeeld worden met bedrijven binnen of buiten de EU waar het noodzakelijk is om de relocatie uit te voeren.

 

  • Binnen de EU, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland, gelden de richtlijnen van de GDPR; buiten de EU, worden de volgende landen beschouwd een voldoende beschermingsniveau te hebben (Andorra, Argentinië, Canada (behalve Quebec), Faeröer eilanden, Guernsey, Isle of Man, Israël, Jersey, Uruguay, Verenigde Staten van Amerika als EU-US Privacy Shield van toepassing is, en Zwitserland), alle andere landend voldoen niet aan het privacy beschermingsniveau van de GDPR.

 

Het kan zijn dat de herkomst en bestemming van uw verhuizing ligt in een land dat niet voldoet aan een juist beschermingsstelsel conform de GDPR. In dat geval is de Voerman Group gerechtigd deze informatie te delen on uw verhuizing effectief uit te voeren.

 

  • De Voerman Group gebruikt het RedSky verhuis management platform wat door RedSky Mobility Solutions LLC, een bedrijf met de basis in de Verenigde Staten van Amerika wordt beheerd. Een geldig ‘EU-US Privacy Shield’ certificaat is van toepassing. Jaarlijks worden audits, door onafhankelijke auditoren, uitgevoerd om continue in overeenstemming te zijn met de GDPR.

 

  • De Voerman Group bewaard uw dossier uiterlijk 7 jaar voor administratieve doeleinden. Na deze periode wordt persoonlijke informatie geanonimiseerd.

 

  • U heeft het recht om de Voerman Group te verzoeken om inzage in uw gegevens, om correcties aan te brengen in foutieve informatie, of om uw persoonlijke informatie te verwijderen (binnen de daartoe geldende wettelijke termijnen). U kunt de hieronder genoemde contactpersoon contacteren.

 

  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat niet juist is omgegaan met de privacy van uw gegevens. De relevante autoriteit in Nederland is:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Voor vragen op opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Voerman Group, attn René Postma (Voerman Group Quality Manager)

Wolga 12, 2491 BJ, The Hague, The Netherlands

+31 (0) 70 301 1337

rpostma@voerman.com