Privacy Beleid

Om uw relocatie uit te voeren moeten wij persoonlijke informatie van u, degenen die u vergezellen bij uw relocatie, uw woning en toebehoren verzamelen. Deze informatie kan door uw werkgever aangeleverd zijn (als uw werkgever de boeker is van uw relocatie) of wordt aan u gevraagd.

Het verzamelen en gebruiken van deze persoonlijke gegevens is onderworpen aan de regels van de EU General Data Protection Regulations (GDPR). De Voerman Group, bestaande uit Voerman International B.V., United Logistic Services B.V., Eurohome Relocation Services B.V., Transpack Shipping Services, Relo Insurance, Voerman Russia and Voerman Czech, hebben strikte regels omtrent het verzamelen, opslaan, beschermen en vrijgeven van uw persoonlijke gegevens:

 • Elke persoonlijke informatie die verzameld wordt zal alleen gebruikt worden voor het doel om uw relocatie uit te voeren, en indien noodzakelijk voor gerelateerde activiteiten zoals verzekeringen en wisselwerking met autoriteiten.
 • Persoonlijke informatie wordt alleen met die partijen gedeeld die nodig zijn in verband met uw relocatie. De Voerman Group zal nooit persoonlijke informatie verkopen, verhandelen of delen met derde partijen. De Voerman Group en haar netwerk partners hebben strikte regels hieromtrent opgesteld.
 • De Voerman Group houdt zich niet bezig met profilering op basis van persoonlijke informatie. Automatische besluitvorming vindt niet plaats.
 • Informatie mag gedeeld worden met bedrijven binnen of buiten de EU waar het noodzakelijk is om de relocatie uit te voeren.
 • Binnen de EU, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland, gelden de richtlijnen van de GDPR; buiten de EU, worden de volgende landen beschouwd een voldoende beschermingsniveau te hebben (Andorra, Argentinië, Canada (behalve Quebec), Faeröer eilanden, Guernsey, Isle of Man, Israël, Jersey, Uruguay, Verenigde Staten van Amerika als EU-US Privacy Shield van toepassing is, en Zwitserland), alle andere landend voldoen niet aan het privacy beschermingsniveau van de GDPR.

Het kan zijn dat de herkomst en bestemming van uw verhuizing ligt in een land dat niet voldoet aan een juist beschermingsstelsel conform de GDPR. In dat geval is de Voerman Group gerechtigd deze informatie te delen on uw verhuizing effectief uit te voeren.

 • De Voerman Group gebruikt het RedSky verhuis management platform wat door RedSky Mobility Solutions LLC, een bedrijf met de basis in de Verenigde Staten van Amerika wordt beheerd. Een geldig ‘EU-US Privacy Shield’ certificaat is van toepassing. Jaarlijks worden audits, door onafhankelijke auditoren, uitgevoerd om continue in overeenstemming te zijn met de GDPR.
 • De Voerman Group bewaard uw dossier uiterlijk 7 jaar voor administratieve doeleinden. Na deze periode wordt persoonlijke informatie geanonimiseerd.
 • U heeft het recht om de Voerman Group te verzoeken om inzage in uw gegevens, om correcties aan te brengen in foutieve informatie, of om uw persoonlijke informatie te verwijderen (binnen de daartoe geldende wettelijke termijnen). U kunt de hieronder genoemde contactpersoon contacteren.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat niet juist is omgegaan met de privacy van uw gegevens. De relevante autoriteit in Nederland is: Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Voor vragen op opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Voerman Group, attn René Postma (Voerman Group Quality Manager)
Wolga 12, 2491 BJ, The Hague, The Netherlands
+31 (0) 70 301 1337
rpostma@voerman.com

Klik hier voor de privacy policy

Download

Privacybeleid gebruik van onze website

Voerman waardeert uw bezoek aan onze internetsite. We willen dat u begrijpt wat we gaan doen met de persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u zich reageert op ons digitale magazine of onze nieuwsbrieven of reageert op een vacature op onze website.

Uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mailadres, zullen alleen worden gebruikt op de volgende manieren:

 • Wij bewaren en gebruiken de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt wanneer u reageert op onze nieuwsbrieven om aan uw verzoek te voldoen en onze relatie te onderhouden;
 • Bij het afmelden worden uw gegevens verwijderd uit onze database. Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens slechts éénmaal gebruiken om informatie van ons te ontvangen (bijvoorbeeld om een kopie van het jaarverslag aan te vragen) teneinde aan uw verzoek te voldoen;
 • Wij zullen de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in antwoord op een vacature op dezelfde manier behandelen als wij antwoorden ontvangen per gewone e-mail en zullen de gegevens niet langer bewaren dan nodig is;
 • We zullen opgeslagen informatie gebruiken om bezoekspatronen te analyseren om de site te verbeteren;
 • Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen of doorgeven aan derden die geen lid zijn van Voerman;
 • Onze website bevat links naar niet-Nederlandse websites. Voerman is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid op deze sites.

Opslaan van gegevens

Voerman behandelt de gegevens behandelen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Voerman zal sommige gegevens in een bestand opslaan wanneer u bepaalde delen van de site gebruikt. Dit is noodzakelijk voor u om die delen van de site te bezoeken.

Voordat u naar een bepaald deel van de site gaat, vragen we u toestemming om de gegevens die nodig zijn voor de desbetreffende pagina op te slaan en te gebruiken. Door uw toestemming te geven krijgt u toegang tot de pagina van de site. Door ons toestemming te geven om uw gegevens te gebruiken voor een bepaalde pagina, geeft u ons ook toestemming om de gegevens die nodig zijn voor die pagina te hergebruiken. Voerman zal uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met uw toestemming.

Cookies
Cookies zijn tekstbestanden die de browser ‘onthoudt’ en opslaat op uw PC wanneer u een internetsite bezoekt. Met behulp van cookies onthoudt de website bepaalde informatie, zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u zich aanmeldt. Voerman cookies bevatten alleen informatie die van toepassing is op een Voerman website en die het gebruiksgemak verhoogt.

Klik hier voor ons cookiebeleid

Veranderingen
Als Voerman haar privacy- en informatiebeschermingsbeleid wijzigt, hebt u recht op informatie. Als we het beleid bijwerken, zullen we u informeren door middel van hyperlinks op deze pagina. Daarom kunt u altijd ons privacy beleid volgen.