Milieu

Voerman international streeft ernaar al het werk te leveren in een innovatieve, betrouwbare, milieuvriendelijke en kosteneffectieve omgeving.

Dit levert een concrete bijdrage aan de levensvatbaarheid van de samenleving.

Het milieubeleid is van toepassing op alle activiteiten en bedrijfsprocessen binnen en buiten Voerman International, welke gevolgen op het milieu hebben. Het milieubeleid van Voerman International is primair gebaseerd op het voorkomen en verminderen van alle effecten die een negatief effect hebben op het milieu.

De mensen van Voerman International zijn zich ervan bewust dat het beheer van de milieuaspecten binnen Voerman International een verantwoordelijkheid is van de hele onderneming.

Voerman International is toegewijd om de impact op het milieu te beheersen en, waar mogelijk, de volgende beleidsbepalingen te volgen om te voldoen aan:
– Het optimaliseren en onderhouden van het EMS volgens de ISO-14001 norm;
– Respecteren van de milieu regels en reglementen;
– Beoordeling op basis van nieuwe inzichten en het periodiek vaststellen van milieudoelstellingen om de milieuprestaties continu te verbeteren.

Milieu

Verminder de interne omgeving door middel van het gebruik van een milieubeheersysteem dat in overeenstemming is met algemeen aanvaarde richtlijnen op het gebied van duurzaam beheer.

– Aanpassing op basis van de continue meting van alle soorten emissies (brandstof, elektriciteit en water);
– Milieudoelstellingen worden jaarlijks beoordeeld en aangepast;
– Bij de aankoop van voertuigen zullen milieucriteria worden meegenomen in de overweging van productselectie;
– Milieudoelstellingen worden jaarlijks herzien en aangepast. Op deze manier wordt voldaan aan het huidige milieumanagementsysteem (EMS) en de huidige normen.

CO2-neutraal

Een CO2-neutrale verhuizing van uw meubels; het energieverbruik van bijvoorbeeld de gebruikte verpakkingsmaterialen en de brandstof worden omgezet in CO2-uitstoot.

Voerman International berekende de CO2-voetafdruk van een gemiddelde verhuizing. De berekening is dusdanig breed dat de CO2 altijd voldoende wordt gecompenseerd. Voerman selecteert de offsetprojecten volgens strikte internationale normen. Dit maakt het voor u mogelijk om de certificaten naar bron te traceren.

Dit zorgt ervoor dat er daadwerkelijk een bepaalde hoeveelheid duurzame energie wordt gegenereerd. Wil je meer weten over de mogelijkheid om een CO2-neutrale stap te zetten? Neem dan contact met ons op?

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Uw e-mailadress | Uw vraag | Stuur vraag | Klantenservice & kantoren