Voerman International biedt medewerkers fysiek én mentaal een helpende hand

Gepubliceerd op19 september 2013

Duurzame inzetbaarheid is bij Voerman International ingekaderd in dienend leiderschap, een Amerikaans principe. Luisteren, empathie tonen, zorgen voor de mensen in je omgeving, je werknemers laten groeien, gemeenschapsgevoel bevorderen: het zijn slechts een paar eigenschappen die het Nederlandse Center for Servant leadership de dienende leider toeschrijft.

“Je moet weten wat je medewerkers drijft, waar hun interesses liggen, zodat je ze goed kunt aansturen”, voegt ook Rob Sybesma, Directeur Personeel Organisatie & Kwaliteit bij Voerman International toe. “‘Groeien, groeien, groeien’ is daarbij ons credo.”

“Door belangstelling te tonen voor onze medewerkers en transparant te zijn over ons beleid proberen we medewerkers te ondersteunen”, vertelt Sybesma verder. “We richten ons in gesprekken daarom altijd op ‘Wat kun je goed?’ en niet op ‘Wat kun je niet goed?’. Op deze manier proberen we onder meer het verloop in onze organisatie zo laag mogelijk te houden. Het kost bij ons zeker een jaar voordat mensen compleet in de organisatie zijn ‘ingeburgerd’, ze de bedrijfscultuur optimaal kennen. Daar steken wij veel tijd in, maar we hopen daarmee dan ook dat we de basis voor een langdurige arbeidsrelatie hebben gelegd.”

Communicatie, motivatie en betrokkenheid
Daarnaast draagt ook een prettige werksfeer bij Voerman International bij aan het lage verloop. Hier wordt actief op ingezet. “Sinds halverwege vorige jaar zetten we eens per maand een groepje van tien medewerkers bij elkaar om te praten over communicatie, motivatie en betrokkenheid. Hoe kun je groeien binnen de organisatie, hoe kun je nog beter worden in je vak, hoe kun je meer betrokken worden bij de organisatie? Iedere maand varieert deze groep en worden andere medewerkers bij elkaar gezet. Tijdens de sessies vragen we hun ook om open te zijn over hun privésituatie. In het begin was hier veel weerstand tegen, maar nu, na de zesde sessie, zie je die weerstand langzaamaan afnemen. Medewerkers voelen zich veiliger en zijn bereid om meer van zichzelf bloot te geven, ook tegen collega’s die ze misschien nog niet zo goed kennen. Dit heeft als direct gevolg dat de relaties tussen collega’s verbeteren, medewerkers leren elkaar echt kennen. We merken dat ze opener zijn, zich lekkerder voelen en meer lachen dan voor we met de sessies begonnen.”

Verzuim verlaagd, productiviteit verhoogd
Natuurlijk hebben de sessies niet alleen effect op de werksfeer. Sybesma: “Doordat medewerkers elkaar beter leren kennen, durven ze elkaar ook sneller aan te spreken op bijvoorbeeld verzuim. We hebben na zes sessies al bereikt dat het verzuim verlaagd is en de productiviteit juist verhoogd. Uit het medewerkertevredenheidsonderzoek dat we onlangs hebben uitgevoerd blijkt bovendien dat medewerkers heel tevreden zijn. Onze manier van werken kreeg een dikke acht. Het is mooi dat niet alleen wij als management, maar ook onze medewerkers de voordelen van ons beleid zien. Het dienend leiderschap waar wij als directie zo hoog op inzetten – het zorgen voor de mensen in je omgeving, je werknemers laten groeien, gemeenschapsgevoel bevorderen – werpt zijn vruchten af.”

Zilveren Kruis Achmea health check
Ook op het fysieke vlak biedt Voerman International haar medewerkers een helpende hand. “In samenwerking met Zilveren Kruis Achmea hebben we vorig jaar alle medewerkers een health check laten doen: een controle van bijvoorbeeld BMI, uithoudingsvermogen, cholesterol en suikerspiegel. Een aantal van onze medewerkers hebben aan de hand van deze health check een waarschuwing gekregen, of tips waarmee ze hun gezondheid kunnen verbeteren. Ik zie in de organisatie dat mensen ook echt met deze tips aan de slag gaan. Ze sporten meer, en sommige medewerkers zijn gestopt met roken. Ik houd dit ook levend, spreek mensen er regelmatig op aan of vraag ze hoe het gaat. Daarnaast verwerk ik het in onze nieuwsbulletins, om de medewerkers een hart onder de riem te steken.”

Bedrijf gezond houden
Ook de health checks hebben een zichtbaar effect op de bedrijfsvoering van Voerman International. “En dat moet ook, want onze mensen houden het bedrijf gezond”, aldus Sybesma. “Als werkgever is het soms moeilijk om in het privédomein van je medewerkers te komen. Op deze manier kunnen we toch een helpende hand aanreiken, zonder dat we ons opdringen en mensen zich ongemakkelijk voelen. In 2013 willen we nog een keer een health check uit laten voeren, om te zien waar onze medewerkers nu staan en wat het effect is geweest van de vorige check. Daarna staat de health check eens in de vijf jaar op de planning. Volgens ons is het namelijk een goede manier om medewerkers eens in de zoveel tijd wakker te schudden én een manier om ons bedrijf gezond te houden.”