Spanje

Werknemers verhuizen naar Spanje

Spanje staat in de top 5 van grootste economieën van Europa. Geen wonder dat het voor veel bedrijven interessant is om zich hier te vestigen of medewerkers naar het land te verhuizen. Voor de werknemer zijn het mediterrane klimaat, de culturele steden en de relaxte levensstijl een beslissende factor om een nieuw avontuur in Spanje aan te gaan. In dit artikel vertellen we u meer over de zaken waar u als werkgever rekening mee moet houden bij het verhuizen van werknemers naar Spanje.

Immigratie eisen

Bij een verhuizing naar Spanje moeten werkgevers en werknemers rekening houden met de wetten en regels met betrekking tot visa en vergunningen. Spanje is is een EU-lidstaat, wat betekent dat EU-burgers zonder visum of vergunning in Spanje kunnen werken en wonen.

Het is echter wel een vereiste dat ze zich binnen 90 dagen na aankomst in het land registreren om een verblijfskaart te krijgen. Het aanvraagproces voor deze kaart zorgt ook voor de toekenning van een NIE-nummer (Número de Identificación de Extranjero). Dit nummer is een wettelijk identificatienummer waarmee de werknemer een lokale bankrekening kan openen of belasting kan betalen.

Type werkvergunningen

Burgers die uit een niet-EU-lidstaat komen, mogen zonder vergunning niet in Spanje werken of wonen. Zij kunnen één van de volgende vergunningen aanvragen.

Werkvergunning als werknemer

De meest relevante werkvergunning voor een werknemer is de werkvergunning als werknemer, ook wel “por cuenta ajena” genoemd. De werkgever moet de aanvraag voor deze werkvergunning starten via het kantoor van het Ministerie van Arbeid. Het aanvraagproces kan tot 8 maanden duren, dus het is belangrijk om de documenten op tijd aan te vragen. De werkvergunning is één jaar geldig, maar kan elk jaar worden verlengd zolang aan de voorwaarden wordt voldaan.

Seizoenswerkers

Vooral in de zomermaanden worden in Spanje veel seizoensarbeiders ingezet. Om uw werknemer (die geen EU-burger is) als seizoenarbeider in te zetten, heeft u een werk- en verblijfsvergunning en een visum nodig. Voor dit type vergunning gelden een aantal aanvullende eisen, namelijk:

  • De huisvesting moet door de werkgever worden geregeld
  • De reiskosten zijn gedekt
  • Na afloop van het contract keert de werknemer terug naar zijn land van herkomst

EU Blue Card

De EU Blue Card biedt hoogopgeleide inwoners van derde landen de mogelijkheid om in een EU-land te verblijven en te werken. Er zijn strikte vereisten waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een Europese Blue Card:

  • De persoon moet minimaal 3 jaar hoger onderwijs hebben gevolgd en behaald. Spanje staat ook professionals toe die 5 jaar beroepservaring hebben op een niveau dat vergelijkbaar is met de kwalificaties van het hoger onderwijs.
  • Het arbeidscontract moet een salaris bevatten dat minimaal 20% of 50% hoger is dan het gemiddelde salaris in Spanje.
  • Een arbeidsovereenkomst of bindend aanbod moet voor minimaal één jaar worden ingediend.

relocate-employee-to-spain Relocation management

Denkt u erover om uw werknemer naar Spanje te verhuizen om daar werkzaamheden te verrichten? Dan wil je natuurlijk dat dit proces zo soepel mogelijk verloopt. Er zijn verschillende factoren, zoals huisvesting of onderwijs, waarmee rekening moet worden gehouden.

Huisvesting

In eerste instantie zal het voor de werknemer aantrekkelijk zijn om te kijken naar huurmogelijkheden, zodat hij kan wennen aan zijn nieuwe bestemming alvorens een woning voor langere termijn te kopen.

In vergelijking met andere Europese landen zijn de huizenprijzen in Spanje een stuk aantrekkelijker, al kan dit per regio verschillen. Vooral in grote steden als Barcelona, Madrid of Valencia is het een uitdaging om betaalbare woonruimte te vinden. Je betaalt hier vaak een hoge huurprijs, maar het voordeel is dat je in een bruisende stad woont met een grote internationale gemeenschap. Voor internationale medewerkers is het makkelijker om nieuwe contacten te vinden die ook Engels spreken in een grote stad dan in een klein dorp in Spanje.

Arbeidsvoorwaarden

Een fulltime werkweek in Spanje bedraagt maximaal 40 uur. De wet schrijft ook voor dat er minimaal 12 uur moet zitten tussen het einde van de werkdag en het begin van de volgende werkdag.

De arbeidsomstandigheden in Spanje zijn zeer aantrekkelijk in vergelijking met andere landen. Een voltijdse werknemer krijgt 30 kalenderdagen betaalde vakantie per jaar. Daarnaast zijn er ook 12 tot 14 betaalde nationale feestdagen, waarvan het aantal per autonome gemeente kan verschillen.

Sinds januari 2021 krijgen beide ouders 16 weken zwangerschaps- en vaderschapsverlof. Deze vrije dagen worden ook toegekend aan adoptie- en pleegouders.

Schoolsysteem

Het Spaanse schoolsysteem is verdeeld in drie groepen:

  • Colegios públicos: door de overheid gefinancierde scholen
  • Colegios concertados: privé scholen die worden gesubsidieerd
  • Colegios privados: privaat gefinancierde scholen, waaronder internationale scholen

Scholen worden gereguleerd door het ministerie van Onderwijs en Beroepsopleiding, hoewel lokale gemeenschappen zelf het curriculum en de onderwijsnormen bepalen. Het basisonderwijs begint op 6-jarige leeftijd en onderwijs is verplicht tot de leeftijd van 16 jaar. Daarna kunnen studenten zich aanmelden bij een universiteit of beroepsschool.

Gezondheidszorg

Inwoners van Spanje, evenals expats, kunnen gebruik maken van het gratis gezondheidszorgsysteem van de staat. Deze zorg wordt betaald door een percentage van het loon in te houden. Er zijn ook privéziekenhuizen en gezondheidscentra, waarvoor extra kosten gelden. De tandarts valt niet onder de reguliere zorg, tenzij de werknemer een particuliere verzekering heeft afgesloten.

Een burgerservicenummer is benodigd om u in te schrijven voor de openbare gezondheidszorg in Spanje. Het nummer kan aangevraagd worden door u te registreren bij de Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), de Spaanse sociale zekerheid. Na inschrijving ontvangt de aanvrager een BSN en een attest waarin staat dat hij recht heeft op medische hulp.

relocate-employees-to-spain

Kosten voor het verhuizen van werknemers naar Spanje

Visa kosten

Als uw werknemer korter dan 3 maanden in Spanje verblijft en een EER- of EU-lidstaatburger is, hoeft er geen aanvullend visum aangevraagd te worden. Wel dienen zij zich te melden, waarna een bewijs van inschrijving wordt afgegeven.

Als de werknemer langer in Spanje blijft of een niet-EU-burger is, moet hij een werkvisum aanvragen. De kosten voor een werkvisum zijn afhankelijk van het type visum dat wordt aangevraagd. Zo kost een werkvisum tussen € 80 en € 167, terwijl een zelfstandigenvisum tot € 674 kan kosten.

Transport van inboedel

Spanje heeft een goede verbinding met het buitenland en een gunstige ligging aan zee, waardoor het vervoer van inboedel gemakkelijk te regelen is. Over het algemeen zijn de kosten voor zeevracht het laagst, omdat er op een boot meer goederen tegelijk kunnen worden vervoerd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een vliegtuig. Houd bij zeetransport rekening met een langere transporttijd, zorg er dus voor dat het proces op tijd wordt gestart.

Als een werknemer verhuist naar een van de Spaanse eilanden, zoals Mallorca of Tenerife, dan zal de inboedel per vliegtuig of boot naar de bestemming moeten worden verscheept. Deze kosten kunnen hoger zijn.

Vliegtickets

Naast de kosten voor het vervoeren van de inboedel heeft u ook te maken met kosten voor vliegtickets. Er zijn veel luchthavens in Spanje en de grote steden hebben goede verbindingen met het openbaar vervoer. Maak goede afspraken met de medewerker wie verantwoordelijk is voor de kosten van de vliegtickets. In veel gevallen betaalt de werkgever hiervoor, maar u kunt in overleg een andere beslissing nemen.

Het is raadzaam om de vliegtickets ver van tevoren te boeken, omdat de prijzen meestal lager zijn dan wanneer je deze kort van tevoren boekt.

Een professionele relocator helpt bij het verhuizen van uw medewerkers naar Spanje

Een goed begin is het halve werk. Zoek een professioneel relocation- en internationaal verhuisbedrijf om u te helpen met alles wat met de verhuizing te maken heeft. Bij Voerman International helpen we u graag met onze move management en relocation management diensten.

Terug naar overzicht