Werknemers boeien en binden

rob_sybesma_werknemers_boeien_en_bindenOm hun medewerkers zo gezond mogelijk te houden, doen drie bedrijven mee aan een pilot waarin medewerkers onder meer een health check ondergaan. Het project is een initiatief van Gezond Transport en Zilveren Kruis Achmea.

Rob Sybesma (60), directeur P&O en kwaliteit bij Voerman International, was in november de eerste deelnemer binnen Voerman die meedeed aan de health check. ‘Bij mij was de Body Mass Index (BMI) wat aan de hoge kant. De BMI staat voor het lichaamsgewicht in kilo’s, gedeeld door het kwadraat van de lichaamslengte in meters. Inmiddels heb ik mijn leefstijl aangepast en ben ik 3 kilo afgevallen.’ Ook Ward Bruininks (49), manager P&O bij Mooy Logistics, onderging de gezondheidstest. Bij hem bleek alles in orde te zijn. ‘Eerst deden vijf vrij kritische mensen de test. Zij waren positief. Hun ervaringen zijn gebruikt in de communicatie om zoveel mogelijk collega’s te motiveren om mee te doen. Bij Mooy kan men op vrijwillige basis deelnemen. Het is een mooie kans om te zien hoe gezond je bent. Ongeveer de helft van het niet-rijdend personeel deed tot nu toe mee. Dat waren er 85.’ Bij Voerman is ervoor gekozen om iedereen – 83 personeelsleden – mee te laten doen. Sybesma: ‘Afgezien van enkele uitzonderingen deed iedereen graag mee aan het project. Ik heb gewoon iedereen ingepland.’

Cadeautje voor werknemers

De BMI is één van de onderdelen van de health check die niet alleen Voerman en Mooy, maar ook Germo Logistiek hebben laten uitvoeren door Pim Mulier, samenwerkingspartner van Gezond Transport en Zilveren Kruis Achmea (ZKA). Andere gecontroleerde gezondheidsaspecten zijn bloeddruk, cholesterol, glucose, middelomtrek, vetpercentage, longfunctie, conditie (via een inspanningstest) en hoeveelheid beweging. Direct aansluitend aan de metingen vindt persoonlijke advisering plaats op het gebied van leefstijl, fitheid, gezondheid en kwaliteit van leven. Het doel van de health check is tweeledig. ‘Het biedt de werkgever inzicht in hoe de populatie in elkaar zit ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Daarnaast is het een cadeautje voor de werknemers om zich te spiegelen aan het gemiddelde in Nederland. Het kan een moment zijn om hun leefstijl te veranderen’, aldus Henk Willem Olivier, die als projectleider van Pim Mulier betrokken is bij de pilot. Het is de bedoeling van de health check dat medewerkers bewust worden van hun eigen gezondheid en leefstijl en deze indien nodig verbeteren. De nadruk ligt op preventie. Dit wordt des te belangrijker nu mensen langer moeten doorwerken en tegelijkertijd duurzaam inzetbaar moeten blijven.

Vergrijzing en welzijn

Alle deelnemers oordeelden positief over de health check. Sybesma: ‘Zij kwamen te weten waar zij stonden en het heeft geleid tot onderlinge gesprekken. En dat is nu net wat wij voor ogen hebben: bewustwording van hun gezondheid en leefstijlverbetering. Aspecten die van belang zijn om op langere termijn de kwaliteit te kunnen blijven leveren die wij verwachten van onze medewerkers, ondanks het feit dat zij ouder worden. Ons personeel in zijn geheel is nog niet aan het vergrijzen, maar dit thema gaat wel over zo’n 5 à 10 jaar bij ons spelen. Bovendien past het health check project goed binnen ons principe van dienend leiderschap en de zorg voor onze mensen. Het verzuim was in 2011 met 3 procent niet hoog.’ Het personeelsbestand van Voerman bestaat uit 55 kantoormedewerkers en 35 medewerkers in de buitendienst, zoals verhuizers, chauffeurs en loodsmedewerkers. Ook bij Mooy is al jaren het verzuim laag: rond de 3,3 procent. Het personeelsbestand bestaat uit 470 medewerkers, waarvan 270 chauffeurs. Vanwege de grote omvang van de groep is ervoor gekozen in eerste instantie alleen het kantoor- en loodspersoneel te laten deelnemen aan de health check. De chauffeurs komen wellicht in een later stadium in aanmerking.

Te hoge BMI

De enorme groei van het bedrijf in de afgelopen jaren noopte Bruininks tot professionalisering van het personeelsbeleid. Drie thema’s spelen volgens hem een belangrijke rol op dit gebied: kennis en kunde van de werknemers, voldoende gekwalificeerde instroom van nieuw personeel en welzijn. Mooy wil zich op het gebied van welzijn onderscheiden door een goed onderbouwd preventief beleid te voeren om de huidige en toekomstige werknemers te boeien en te binden. Met de resultaten in de hand krijgen alle bedrijven een goed beeld van de gezondheids- en welzijnstoestand van de medewerkers. Zowel bij Voerman als bij Mooy zijn de resultaten vastgelegd in een rapport. Bij beide bedrijven scoorden de medewerkers op bepaalde punten wat hoger dan gemiddeld en op andere wat lager. Volgens Olivier waren de resultaten zoals verwacht. ‘In Nederland heeft 50 procent last van overgewicht. Bij chauffeurs die onregelmatig werken is dit percentage zelfs hoger. Dat geldt niet voor kantoorpersoneel van bedrijven in de transport en logistiek; dat zit op het landelijk gemiddelde.’ Dit zijn ook de ervaringen bij Mooy en Voerman. Bij Voerman bleek 61 procent een te hoge BMI te hebben. Ook waren er enkele medewerkers van wie de longfunctie of bloeddruk niet goed genoeg was om de fietstest te doen. Die medewerkers en medewerkers van wie het cholesterol te hoog was, zijn doorgestuurd naar de huisarts. Daartegenover waren er ook buitendienstmedewerkers die qua conditie er beter voor stonden dan het landelijk gemiddelde. Over een vervolgtraject moet nog worden overlegd. Ook hierbij worden de bedrijven ondersteund door Gezond Transport en ZKA. Er leven genoeg ideeën bij de beide bedrijven.

Trap gebruiken

Sybesma overweegt een ruimte die bij Voerman leegkomt in te richten voor fitness. Verder doet het bedrijf al veel om verzuim te voorkomen en de gezondheid te bevorderen. ‘s Winters staat er altijd fruit voor de medewerkers. Ook kunnen zij één keer per week plaatsnemen in een massagestoel. Behalve met voeding heeft leefstijl ook te maken met bewegen en sporten. Om kantoorpersoneel te stimuleren om te bewegen, heeft hij de liften geblokkeerd. Zelf moet hij ook de trap gebruiken om op zijn werkplek op de eerste verdieping te komen. Om te voldoen aan Code 95 volgen chauffeurs de trainingen ‘Fysieke belasting’ en ‘Leefstijl’ van Gezond Transport. De laatste training is inclusief health check. Ook Bruininks vindt het een goed idee om chauffeurs de leefstijltraining als nascholing te laten doen. ‘We overwegen om medewerkers te helpen met het stoppen met roken. Maar de werknemer blijft zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheid. Ook is het zo dat de verzekeraar niet alles betaalt. Zover dat mogelijk is, ook financieel, kunnen wij als werkgever hierin faciliteren, maar de werknemer moet het initiatief nemen en het uiteindelijk ook zelf doen.’

Bron: Transport en Logistiek