Voerman International geeft antwoord

Voerman International verhuist wereldwijd, voornamelijk voor multinationale ondernemingen en overheidsorganisaties. Door een innovatieve aanpak heeft Voerman zich in de afgelopen 25 jaar ontwikkeld tot één van de meest toonaangevende verhuisbedrijven ter wereld. Meer bedrijven zouden het dienend leiderschap moeten ontdekken!

Wat hebben we gedaan?

Duurzame inzetbaarheid is bij Voerman International ingekaderd in dienend leiderschap, een Amerikaans principe. Luisteren, empathie tonen, zorgen voor de mensen in je omgeving, je werknemers laten groeien, gemeenschapsgevoel bevorderen: het zijn slechts een paar eigenschappen die aan een dienende leider worden toegeschreven. Daarnaast draagt een prettige werksfeer bij Voerman International bij aan het lage verloop. Hier wordt actief op ingezet. Sinds halverwege vorig jaar wordt er eens per maand een groepje van tien medewerkers bij elkaar gezet om te praten over onder meer communicatie, motivatie en betrokkenheid. Tijdens de sessie komt ook de privésituatie van de medewerkers aan bod. Dit heeft als direct gevolg dat de relaties tussen collega’s verbeteren. Ook op het fysieke vlak biedt Voerman International een helpende hand. In samenwerking met Zilveren Kruis Achmea hebben vorig jaar alle medewerkers een health check gekregen. Een aantal medewerkers hebben aan de hand van deze health check een waarschuwing gekregen, of tips waarmee ze hun gezondheid kunnen verbeteren. De directie houdt nu levend dat mensen met deze tips aan de slag gaan.

Wat heeft het opgeleverd?

servant_leadershipDoordat medewerkers elkaar beter leren kennen, durven ze elkaar ook sneller aan te spreken op bijvoorbeeld verzuim. Na zes sessies is al bereikt dat het verzuim verlaagd is en de productiviteit juist verhoogd. Uit het medewerkertevredenheidsonderzoek dat onlangs is uitgevoerd blijkt bovendien dat medewerkers heel tevreden zijn. En ook de health checks hebben een zichtbaar effect op de bedrijfsvoering van Voerman International. Zonder dat de directie zich opdringt en medewerkers zich ongemakkelijk voelen, heeft Voerman een manier gevonden om het bedrijf doorlopend gezond te houden.