Voerman International behaalt AEO certificaat

Gepubliceerd op27 april 2012

Op 19 april kregen Robert Jan Voerman en Nathan ten Have het AEO certificaat uitgereikt door vertegenwoordigers van de Nederlandse Douane.

Wat is een AEO?

Als gevolg van de aanslagen op 11 september 2001 zijn er strengere veiligheidsregels voor internationaal (goederen)verkeer gekomen. Dit heeft geleid tot extra controles bij grensoverschrijdend verkeer met vertraging en kosten tot gevolg.
AEO status houdt in dat een bedrijf in de EU bekend is bij de douane en aantoonbaar aan gestelde eisen van de douane voldoet (de laatste drie jaar hebben voldaan aan de douaneverplichtingen, beschikt over een geautomatiseerd gegevensssysteem, beschikt over correcte procedures en deze juist uitvoeren), en daarom minder streng gecontroleerd zal worden bij grensoverschrijdend goederenvervoer.

Het voordeel van een AEO certificaat

Omdat een AEO gecertificeerd bedrijf vooraf door de douane is gecontroleerd en de procedures en faciliteiten goed bevonden zijn, krijgt een AEO gecertificeerd bedrijf minder te maken met fysieke controles.

Het voordeel van een AEO gecertificeerd bedrijf voor de klant

De klant profiteert direct van de AEO status van het bedrijf en heeft:

  • minder documentaire en fysieke controles van zendingen en dus minder vertraging en kosten;
  • voorrang bij het uitvoeren van inspecties;
  • mogelijkheid om een controle op een andere plaats te laten plaatsvinden.