Project ‘Een Veiligheidsbewust Bedrijf’ succesvol van start

Gepubliceerd op3 oktober 2012
masterclass_veiligheid_bewust_bedrijf

Met twee Masterclasses op 6 en 13 september is het project ‘Een Veiligheidsbewust Bedrijf’ van Gezond Transport succesvol gestart. In een goede, ontspannen sfeer kwamen op beide dagen de directeuren van negen bedrijven uit de sector transport en logistiek bijeen om zich te laten inspireren over veiligheidsbewustzijn.

Ondanks alle inspanningen op het gebied van veiligheid zijn er in Nederland jaarlijks circa 219.000 mensen het slachtoffer van een arbeidsongeval met letsel en verzuim als gevolg. De Europese Commissie hecht groot belang aan het terugdringen van ongevallen op het werk en heeft (voor heel Europa) een daling van 25% als doel gesteld.

Om deze doelstelling op nationaal niveau te realiseren heeft het Ministerie van SZW een actieplan opgesteld. Een van de conclusies uit onderzoek is dat er niet meer regels, voorschriften en sancties moeten komen, maar dat het gedrag van iedereen in de sector veiliger kan. Er is een cultuuromslag voor nodig om de arbeidsomstandigheden en het veilig werken in de praktijk verder te verbeteren.

Gezond Transport is voor de sector transport en logistiek als partner gevraagd om bedrijven te ondersteunen bij deze omslag middels het project ‘Een Veiligheidsbewust Bedrijf’. De doelstelling van dit project is meer bewust veiliger te werken, met als resultaat blijvend minder arbeidsongevallen.

De Masterclasses vormden het startpunt van dit project. In Stadion Galgenwaard te Utrecht kwamen in totaal 22 deelnemers bijeen om onder begeleiding van een ervaren organisatie adviseur met het thema ‘Veiligheidsbewustzijn’ aan de slag te gaan.

“Voerman International is dagelijks bezig de veiligheid te verhogen, zowel naar de klant als de werknemer. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van trainingen, het naleven van strenge voorschriften en veiligheidsinspecties, zegt Edwin van de Vliet, Operationeel Directeur Voerman International.”

Na deze masterclasses en het invullen van de bedrijfsscan Veiligheid in ieder bedrijf zijn interne bedrijfsworkshops de volgende fase van het project.