Halfjaarlijkse update

Gepubliceerd op16 augustus 2013

We zijn begonnen in het belangrijke 3e kwartaal van het jaar. In de maanden juli, augustus en september wordt 40% van de omzet van het hele jaar gegenereerd. We hebben ons in het tweede kwartaal vast kunnen houden aan de gestelde budgetdoelstellingen.

We merken wel dat in sommige traditioneel sterke deelmarkten heel veel druk op de resultaten staat. Gelukkig wordt dit goed gemaakt door doorgaande groei in zowel omzet als marge bij andere dochter bedrijven.

De Voerman Group merkt dat de marktomstandigheden in West-Europa nog steeds niet verbeteren. We zien een hele vlakke markt op zowel de relocatie- als de verhuistak van onze bedrijven. Gelukkig hebben we door een actief verkoopbeleid diverse nieuwe klanten kunnen binden die vooral bij Eurohome direct effect op de resultaten hebben gehad. We zien dat op verhuisgebied de export verhuizingen vanuit West-Europa een dalende trend vertonen, terwijl er wel steeds meer 3de landen verhuizingen gecoördineerd worden. De trend in Oost-Europa is nog steeds positief, terwijl Centraal-Europa de trend van West-Europa steeds meer volgt. Onze kantoren in Centraal-Europa groeien als gevolg van meer import en de consolidatie van het volume van zowel ons eigen werk als dat van onze partners. Vanaf ons distributiecentrum in Praag zullen wij veel meer Europese verhuizingen uitvoeren en behandelen. We zijn hier nog in een beginfase, echter verwachten wij een aanzienlijke groei in de twee helft van 2013. De zomerpiek in Europees werk vindt namelijk nu plaats.

De Russische markt is nog steeds volop in beweging. We zien dat de situatie m.b.t. invoerrechten genormaliseerd is en dat langzaam het aantal verhuizingen naar Rusland weer gaat stijgen evenals de volumes. Eurohome in Rusland is een speerpunt voor het tweede halfjaar en heeft een directe correlatie met de stijgende import. De Russische markt is een belangrijk aandachtspunt voor onze groep en vooral de Olympische Winterspelen in 2014 in Sochi en de World Cup in 2018 in Rusland zullen een grote impact hebben. Op dit moment komen al diverse aanvragen binnen voor grote projecten die de groei stimuleren van ons logistieke bedrijf ULSI (United Logistics Services International).

Hoewel het woord “crisis” veel gebruikt wordt, heeft de Voerman Group een solide eerste half jaar laten zien en verwachten we op budget uit te gaan komen. Belangrijk is dat er in het tweede halfjaar een solide basis wordt gelegd voor 2014. De commerciële afdeling heeft een verandering doorgemaakt met als hoofddoelstelling nieuwe klanten te binden en meer multi-service gericht te opereren. Ook blijven we ons sterk richten op innovatie en groei in opkomende markten. Wij verwachten in 2013 significante veranderingen op web ondersteuning en webdiensten en zullen dit doorvertalen naar onze klanten. Daarnaast zullen we ons blijven richten op de groei van ons belang op het Afrikaans continent.

Eurohome Relocation Services laat nog steeds een opwaartse trend zien. De flinke groei houdt aan en Eurohome heeft zich ontwikkeld tot een van de marktleiders in West-Europa binnen de relocatie branche. We verwachten deze groei ook vast te houden in het tweede half jaar als we kijken naar de huidige order portefeuille. Ook staan er nog een aantal hele mooie group moves op stapel in komende maanden.

Een belangrijk focuspunt in 2013 is “Do not assume”. We willen actief en proactief zijn naar onze klanten. Onze klanten zijn de sleutel in wat we doen. We zijn in staat om onze operationele procedures met ons IT-platform RedSky te herstructureren zodat onze medewerkers de gelegenheid krijgen zich nog meer te focussen op de klanttevredenheid. Dit maakt in onze ogen het verschil en zal de motor zijn van zowel de groei in de positieve resultaten als de efficiëntie in de komende jaren. Onze mensen zijn de toekomst in combinatie met het beste IT-platform in de mobiliteitsbranche. Zolang we niks aannemen en voor lief nemen zal de Voerman Group in 2013 goed afronden en een goede basis hebben voor 2014