Moeten in de offerte altijd alle diensten worden opgenomen?

We doen altijd ons best om zo duidelijk mogelijk te omschrijven welke werkzaamheden wel en niet inbegrepen zijn. Het is soms lastig om de specifiek omschreven werkzaamheden, alsmede de kosten van derden, zoals b.v. havenkosten in land van bestemming te begrijpen.

Wij adviseren u dan ook bij onduidelijheden een extra toelichting te vragen.