Er bestaan grote verschillen tussen de geschatte volumes van de verhuizers. Hoe ga ik hiermee om?

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij een maximale afwijking van tien procent hanteren tussen het geschatte en daadwerkelijke volume. In het onwaarschijnlijke geval dat het daadwerkelijke volume hoger uitvalt dan dat percentage, wordt er in samenspraak met de verhuiscoördinator een passende oplossing bedacht.