Dienend, verbindend en nieuw leiderschap

De manier waarop een onderneming geleidt wordt laat een duidelijke verschuiving zien; van bepalend leiderschap naar Verbindend Leiderschap. Bij Voerman hanteren wij het begrip Dienend Leiderschap maar ook de term Nieuw Leiderschap komt steeds vaker voor.

Het is uitermate boeiend om met Human Resources Manager over dit onderwerp van gedachten te wisselen; ons product is het verlenen van zakelijke dienstverlening en onze opdrachtgevers ‘voelen’ dat we daar op een andere manier mee bezig zijn dan puur het verkopen. We leggen graag uit eerst te willen luisteren, de pijnpunten te leren kennen en gaan pas dan met elkaar naar een efficiente oplossing werken. Waarbij we ons dienend opstellen maar wel een duidelijke leidraad willen uitzetten. We verleggen heel duidelijk de grens van hservant_leadershipt “ik” naar het “wij”.

Dat dit een continue proces is mag duidelijk zijn. Pas als je ruimte en richting geeft om veranderingen op gang te brengen en verankerd te krijgen krijg je duidelijkheid in situaties en relaties; zowel in je interne- als je externe relaties.

Nieuwe inzichten delen om zo een perfecte balans te vinden tussen het individu en het resultaat en een meest effectieve samenwerking opbouwen: Don’t be afraid to be amazing.