Anti omkoop en corruptie beleid & Anti-Trust Charter

Omkoping is het aanbieden, beloven, geven, accepteren of vragen om een voordeel als aansporing tot actie. Het is illegaal en het is een vertrouwensbreuk.

Geen tolerantie!

De Voerman Group tolereert geen enkele vorm van corruptie, omkoping of poging tot omkoping. Het is tegen onze kernwaarden van zakendoen. De Voerman Group heeft proactieve maatregelen getroffen om corrupte praktijken te detecteren en te voorkomen.

Wat betekent dit voor u?

U als klant kunt ons vertrouwen omdat…

  • Wij nooit deelnemen aan omkoping, zowel rechtstreeks of via een derde partij;
  • We bieden nooit een ongepaste betaling aan, voeren nooit een ongepaste betaling uit en autoriseren nooit een ongepaste betaling aan wie dan ook, inclusief lokale of buitenlandse functionarissen ter wereld;
  • We proberen nooit een persoon of lokale/buitenlandse functionaris ertoe te bewegen om illegaal of ongepast te handelen;
  • We bieden nooit, of accepteren, geld of iets van waarde, zoals schenken, smeergeld of commissies, in verband met de aanbesteding van zaken of de toekenning van een contract;
  • We bieden, of geven, nooit een geschenk of blijk van gastvrijheid aan een openbare werknemer, overheidsfunctionaris of vertegenwoordiger wanneer er enige verwachting of implicatie is voor een wedergunst;
  • We accepteren nooit een geschenk van een zaken partner wanneer er enige suggestie is dat een wedergunst wordt verwacht of geïmpliceerd;
  • We faciliteren nooit betalingen om een serviceniveau te bereiken waar men normaal recht op zou hebben;
  • Wij rapporteren altijd een ongepaste betaling aan de desbetreffende autoriteiten;
  • We zullen nooit een ander persoon ertoe aanzetten of helpen om een toepasselijke wet of wetgeving te overtreden.

Via deze link vindt u ons Anti-trust Charter.

Robert Jan Voerman
CEO Voerman Group