"A moving company"

Verzekering

Een deskundig advies over verzekeren verzekert u en uw werknemer van een degelijke afdekking van de risico's.

Een alles omvattende verzekeringsdekking is bij zowel een nationale als een internationale verhuizing noodzakelijk, temeer omdat er vaak veel partijen bij zijn betrokken die allen hun eigen (internationale) aansprakelijkheidsclausules hanteren en daarmee aansprakelijkheid in geval van schade afwijzen.

Tijdens het bezoek van onze verhuisadviseur wordt dit onderwerp uitgebreid besproken en wordt, op basis van de persoonlijke omstandigheden en wensen, een deskundig advies en voorstel verstrekt over de meest gunstige verzekeringsdekking.

Share with twitterShare with facebookShare with linkedinShare with RSSMore
Deel dit artikel

Voerman partners

Find us on Facebook Volg ons