"A moving company"

Milieubeleid

De Voerman Group richt zich erop om alle werkzaamheden op een vernieuwende, betrouwbare, milieuvriendelijke en kosteneffectieve manier te verzorgen. Daarmee levert de Voerman Group een concrete bijdrage aan de leefbaarheid van de samenleving.

Het milieubeleid is van toepassing op alle activiteiten en bedrijfsprocessen binnen en buiten de Voerman Group, die een effect op het milieu hebben. Het milieubeleid van Voerman is primair gebaseerd op het voorkomen en verminderen van alle effecten die een nadelig gevolg hebben op het milieu. De mensen van Voerman International zijn zich ervan bewust dat het beheersen van de milieuaspecten binnen de Voerman Group een verantwoordelijkheid is van de gehele onderneming.

De Voerman Group verplicht zich, ten einde de milieubelasting te beheersen en waar mogelijk te voorkomen om de navolgende beleidsbepalingen na te komen:

  • Het optimaliseren en in stand houden van het milieuzorgsysteem volgens de ISO-14001 norm
  • Het respecteren van de geldende milieuvoorschriften en –regelgeving
  • Het beoordelen en op grond van nieuwe inzichten periodiek vaststellen van milieu doelstellingen ten einde de milieuprestaties continu te verbeteren

Milieudoelstellingen:

  • Reduceren van de interne milieubelasting door het hanteren van een milieuzorgsysteem conform de algemeen geaccepteerde richtlijnen op het gebied van duurzaam management
  • Bijsturing op basis van de continue meting van allerhande emissie. (brandstof, elektriciteit en waterverbruik). Milieu doelstellingen worden jaarlijks beoordeeld en bijgesteld
  • Bij aankoop van voertuigen zullen milieucriteria worden opgenomen in de afweging van productkeuze. Communicatie van het milieubeleid naar intern en extern betrokkenen

De milieudoelstellingen worden jaarlijks beoordeeld en bijgesteld. Op deze manier wordt het milieumanagementsysteem (MMS) actueel gehouden en wordt aan de huidige normering voldaan.


CO2-Neutraal

Bij een CO2-neutrale verhuizing wordt het energieverbruik tijdens uw inboedelverhuizing, zoals brandstof en verpakkingsmateriaal, omgerekend naar CO2-uitstoot.

Voerman heeft de CO2-footprint laten berekenen op basis van een gemiddelde verhuizing. Deze berekening is zo ruim gehouden dat altijd voldoende wordt gecompenseerd. Voerman selecteert de compensatieprojecten op basis van strenge internationale eisen. Hierdoor is het voor u mogelijk om de certificaten te traceren tot de bron. Zo weet u zeker dat er ook daadwerkelijk een bepaalde hoeveelheid duurzame energie is opgewekt. Wilt u meer weten over het energieproject waar uw compensatie in wordt geïnvesteerd? Neem dan contact met ons op!

Share with twitterShare with facebookShare with linkedinShare with RSSMore
Deel dit artikel

Voerman partners

Find us on Facebook Volg ons