"A moving company"

Milieubeleid

Voerman International richt zich erop om alle werkzaamheden op een vernieuwende, betrouwbare, milieuvriendelijke en kosteneffectieve manier te verzorgen. Daarmee levert Voerman International een concrete bijdrage aan de leefbaarheid van de samenleving.

Het milieubeleid is van toepassing op alle activiteiten en bedrijfsprocessen binnen en buiten Voerman International, die een effect op het milieu hebben. Het milieubeleid van Voerman International is primair gebaseerd op het voorkomen en verminderen van alle effecten die een nadelig gevolg hebben op het milieu. De mensen van Voerman International zijn zich ervan bewust dat het beheersen van de milieuaspecten binnen Voerman International een verantwoordelijkheid is van de gehele onderneming.

Voerman International verplicht zich, ten einde de milieubelasting te beheersen en waar mogelijk te voorkomen om de navolgende beleidsbepalingen na te komen:

  • Het optimaliseren en in stand houden van het milieuzorgsysteem volgens de ISO-14001 norm
  • Het respecteren van de geldende milieuvoorschriften en –regelgeving
  • Het beoordelen en op grond van nieuwe inzichten periodiek vaststellen van milieu doelstellingen ten einde de milieuprestaties continu te verbeteren

Milieudoelstellingen:

  • Reduceren van de interne milieubelasting door het hanteren van een milieuzorgsysteem conform de algemeen geaccepteerde richtlijnen op het gebied van duurzaam management
  • Bijsturing op basis van de continue meting van allerhande emissie, (brandstof, elektriciteit en waterverbruik). Milieu doelstellingen worden jaarlijks beoordeeld en bijgesteld
  • Bij aankoop van voertuigen zullen milieucriteria worden opgenomen in de afweging van productkeuze.

Milieubeleid van VoermanDe milieudoelstellingen worden jaarlijks beoordeeld en bijgesteld. Op deze manier wordt het milieumanagementsysteem (MMS) actueel gehouden en wordt aan de huidige normering voldaan.

Share with twitterShare with facebookShare with linkedinShare with RSSMore
Deel dit artikel

Voerman partners

Find us on Facebook Volg ons